Resist Stripe Indigo Kantha Double Boudoir Pillow - 15 x 35 - Boudoir Pillows