French Knot Double Boudoir Pillow - 15 x 35 - Boudoir Pillows